VR Drenthe neemt de Risico Analyse Monitor (RAM) in gebruik.

De RAM wordt inmiddels door 12 Regio’s ingezet bij het analyseren van risico’s in de bebouwde omgeving en andere maatschappelijke thema’s.

De RAM is hard op weg een uniform instrument te worden bij de Veiligheidsregio’s. Dit met dank aan de inzet van de VNOG die hier een sterke voorstrekkers rol heeft vervuld. Nu is het aan de overige Veiligheidsregio’s om ook deze mooie handige tool te gaan gebruiken.

Vanaf juli 2020 gaat de VR Drenthe ook gebruikmaken van de RAM.

 

Whow: Dynamische Planning binnen handbereik

 

WHOW is het Dynamisch plan programma voor uw bedrijf. Gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring heeft Paddy Noë met DolphinSolutions een programma ontwikkeld waarmee opdrachten dynamisch verpland kunnen worden.

Dynamisch omdat data van sensoren, gewichtsregistratie en/of grofvuil meldingen direct worden verwerkt tot geoptimaliseerde routes.

Onze algoritmes berekenen wanneer het volgende ledigingsmoment is en wat de mogelijkheden zijn om de container eerder of later te ledigen, zonder daarbij te vol te worden en bijplaatsing te stimuleren.

WHOW is een krachtig en intuïtief programma met prachtige resultaten en een korte leercurve en als plugin te gebruiken in uw eigen administratieve systeem.

 

 

 

 

 

 

 

DolphinSolutions Ondersteund de Veiligheidsregio’s met Kaartbeheer en Risico Analyse Monitor

DolphinSolutions toont de Risico Analyse Monitor en de Veiligheidsregio Kaartbeheer module. Deze zijn ontwikkeld in opdracht van de VNOG maar zijn beschikbaar voor alle Veiligheidsregio’s.

 

Optimalisatie Inspectie vaarwegen Flevoland

De Provincie Flevoland heeft gevraagd of de kennis van Dolphin Solutions ook te gebruiken is om de inspectieroutes voor Vaarwegen en passanten steigers en kunstwerken te optimaliseren.

Doordat wij zelf kaartbeheer kunnen uitvoeren kunnen we vaarwegen routeerbaar maken en inspectiepunten inclusief een werktijd per inspectie toevoegen waarmee we de routes zowel in afstand als in tijd goed kunnen berekenen.

We gaan deze uitdaging graag met de Provincie aan.

VANG Dashboard ook voor de GAD

De Gewestelijke Afvalstoffendienst GAD, heeft besloten tot aanschaf van het VANG Dashboard. Daarmee kunnen zij de deelnemende gemeenten beter informeren over de resultaten van de gescheiden inzameling.

Veiligheidsregio Noord Oost gelderland: Netcentrisch werken

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de backbone voor de VNOG te bouwen waarin voertuigen (binnen een incident) zelfstandig en zonder direct contact met een centrale server, data kunnen aanmaken en uitwisselen.

het nieuwe programma heet MeMex, en de bevelvoerders zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling.

het front-end is dan ook ontwikkeld door de VNOG zelf. Dit om zo dicht mogelijk op de eisen en wensen van de echte gebruiker te zitten.

een mooie instructievideo kunt u bekijken via deze link