DYNAMISCH INZAMELEN MET WHOW

Nederland en Europa willen toe naar een circulaire economie in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het recyclen van afval is hierbij cruciaal. Omdat goed gescheiden afval makkelijker te recyclen is dan gemengd restafval, wordt afval op veel plaatsen gescheiden ingezameld.

De Nederlandse overheid wil naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% recyclebaar afval in 2020. Veel gemeenten in Nederland doen hun best om deze doelstellingen te halen, maar hebben nog een flinke slag te maken – zie het voorbeeld van gemeente Hilversum. Deze gemeente haalde in 2019 in het totaal gemiddeld 152 kilo restafval per inwoner op. Ondanks de toegenomen aandacht voor het scheiden van afval was slechts 49% van de totale hoeveelheid afval per inwoner recyclebaar.

Om in 2050 een circulaire economie te kunnen realiseren, moet de hoeveelheid én kwaliteit van gescheiden afvalinzameling bij de meeste gemeenten op zeer korte termijn verder omhoog. Het is hierbij niet alleen belangrijk dat het afvalbeleid voldoende ambitie heeft, maar ook dat dit beleid praktisch uitvoerbaar is voor inzamelaars. Daarnaast moeten inwoners toegang hebben tot laagdrempelige en gebruikersvriendelijke faciliteiten die de transitie naar circulair gedrag mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk maken. Dit vraagt om nieuwe, slimme inzamelsystemen en betere communicatie met de inwoners.

­

 

DE UITDAGING VAN PLANNERS

Bij het inzamelen, het vervoer en op- en overslag van afval komt heel veel kijken.

Doordat er steeds meer afval gescheiden wordt (en er dus meer reststromen ontstaan), laat het planmatige inzamelschema volgens de afvalkalender van een gemeente veel pieken en dalen zien. Daarnaast komen er veel incidentele meldingen tussendoor die moeilijk te voorspellen, en daardoor moeilijk te plannen zijn.

Ook het aanbiedgedrag van inwoners kan plots veranderen. Zo kunnen containers toch eerder vol raken wat leidt tot het bijplaatsen van afval naast de containers – met stankoverlast en ongedierte als gevolg.

Figuur 2: de werkdruk voor planners is (te) hoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Los van het onvoorspelbare karakter van incidenten en aanbiedgedrag, moet de planner met heel veel andere zaken rekening houden, zoals de beschikbaarheid van personeel, de capaciteit van voertuigen en obstakels op de route. Door de combinatie van al deze factoren is het maken van een goede planning een zware taak. Het is haast onmogelijk keer op keer een ideale planning op te leveren: óf er wordt te veel materieel ingezet, óf er zijn overvolle containers. En dat is beiden ongewenst.

Er is te veel complexe data: dat kan een planner zelf niet meer verwerken. Omdat planners hierdoor meestal voor de veiligste weg kiezen, worden containers nu vaak (op basis van gevoel) geleegd met een vullingsgraad onder de 50%. Dat is relatief duur en onnodig belastend voor het milieu.

DYNAMISCH INZAMELEN

Dolphin Solutions heeft het concept Dynamisch Inzamelen bedacht waarbij planmatige en incidentele inzamelingen eenvoudig worden gecombineerd én geoptimaliseerd. Op die manier kunnen afvalinzamelaars snel en flexibel inspelen op lokale ontwikkelingen.

 

DOLPHIN SOLUTIONS
 

Dolphin Solutions is een innovatief softwarebedrijf dat zich volledig richt op het optimaliseren van het logistieke proces rondom afvalinzameling. Het team is gespecialiseerd in wiskundige plannings-, route- en navigatieoplossingen.

 

 

 

DE OPLOSSING: WHOW

WHOW staat voor Waste Heuristic Optimisation Wageningen en is de productnaam van het dynamisch planprogramma van Dolphin Solutions. De software kan het best worden omschreven als een Planning-as-a-Service oplossing. De programmatuur verzamelt alle incidentele meldingen en planmatige inzamelingen en combineert beiden in een geoptimaliseerde planning met bijbehorende routes op basis van actuele kaartinformatie. De zelflerende technologie analyseert de historische data en kan zo voorspellingen doen tot ver in de toekomst waardoor piekvorming wordt voorkomen.

 

HOE WERKT HET?

De software verzamelt alle actuele, geplande inzamelingen vanuit de gemeente 1. Daarnaast worden alle incidentele inzamelingen geïmporteerd. Deze bestaan uit handmatige meldingen 2 (zoals telefoontjes, online formulieren en data uit de afval-app) en geautomatiseerde meldingen van sensoren 3 (bijvoorbeeld in ondergrondse containers of andere inzamelpunten).

Vervolgens onderzoekt de software de beschikbaarheid van personeel en de capaciteit van de inzamelvoertuigen van het eigen bedrijf 4 en van andere transporteurs 5 in de transport pool.

Aansluitend worden alle mogelijke scenario’s en bijbehorende routes doorgerekend op basis van actueel kaartmateriaal 6.

De planning en bijbehorende route worden in een intuïtief dashboard aan de planner aangeboden 7.

De geoptimaliseerde route 8 houdt rekening met de vele beperkingen die er gelden (zoals eenrichtingsverkeer, beperkte keermogelijkheden, gewichtsrestricties en wet- en regelgeving rondom het laden en lossen van containers, zoals venstertijden bij scholen en milieuzones in binnensteden) en wordt live gepresenteerd in een eenvoudig en duidelijk navigatiesysteem 9.

De uitgevoerde opdrachten worden afgemeld en teruggestuurd naar het systeem 10.

Alle data wordt geanalyseerd en vormt nieuwe, geautomatiseerde input voor het systeem. Het model combineert klepbewegingen, weegdata en volmeldingssensoren en berekent aan de hand van de volkans en overloopkans het ideale moment om de container te legen. Het model signaleert trends en kan op basis van zelflerende technologie voorspellingen doen over aanbiedgedrag en daar op anticiperen bij het maken van toekomstige planningen en routes 11.

­­­­­WHOW kan als plug-in worden geïntegreerd in bestaande oplossingen, of als losstaande Planning-as-a-Service oplossing worden afgenomen 12. Sensoren hoeven niet apart worden aangeschaft: WHOW communiceert probleemloos met de hardware van bestaande containeroplossingen.

 

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN WHOW

  • Omdat alle planmatige en incidentele informatie wordt gecombineerd in geoptimaliseerde routes, wordt piekvorming voorkomen en verdwijnen ongewenste bijplaatsingen van afval uit het straatbeeld.
  • De zelflerende technologie van WHOW doet voorspellingen tot ver in de toekomst waardoor planners kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen en veranderend aanbiedgedrag.
  • Ook andere vervoerders kunnen zich aanmelden als transporteur, waardoor de afvalinzamelaar beter kan inspelen op een eventuele toenemende vraag vanuit de gemeente of de lokale bevolking. Er ontstaat een flexibele transport pool waar de afvalinzamelaar een beroep op kan doen.
  • WHOW houdt rekening met de volkans en overloopkans van containers. De programmatuur bepaalt een verzameling te ledigen containers waarbij de overloopkans van alle andere containers zo klein mogelijk is. De algoritmes berekenen wanneer het volgende ledigingsmoment is en wat de mogelijkheden zijn om de container eerder of juist later te ledigen, zonder dat ze (over)vol raken. De capaciteit van inzamelvoertuigen wordt optimaal benut. Wel zo efficiënt.
  • De planner kan extra ledigingen toe te voegen, op basis van zijn ervaring of calamiteiten. Deze extra ledigingen kunnen automatisch of handmatig worden ingepland in de route van vandaag (of morgen). Het effect op de toekomst wordt direct doorgerekend (rolling forecast). Een extra lediging heeft immers direct effect op de volgende lediging.
  • Bij het inzamelen van gescheiden afval, ontstaan veel reststromen – waardoor de servicegraad voor inwoners op dit moment erg laag is. De inzamelaar komt meer dan 6 keer per maand langs, terwijl containers vaak nog lang niet vol zitten. Dit zorgt voor onbegrip. Met WHOW ontstaat de mogelijkheid om op afroep containers op te halen. Dit zorgt voor een servicegerichte beleving bij de inwoners.
  • WHOW zorgt ervoor dat inzamelaars volle containers legen en volle routes rijden. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot per kilo afval. Het scheelt brandstof- en personeelskosten en er hoeven minder inzamelvoertuigen worden aangeschaft.

Van reactieve naar proactieve inzameling met één tool. WHOW.