DolphinSolutions Ondersteund de Veiligheidsregio’s met Kaartbeheer en Risico Analyse Monitor

DolphinSolutions toont de Risico Analyse Monitor en de Veiligheidsregio Kaartbeheer module. Deze zijn ontwikkeld in opdracht van de VNOG maar zijn beschikbaar voor alle Veiligheidsregio’s.

 

Optimalisatie Inspectie vaarwegen Flevoland

De Provincie Flevoland heeft gevraagd of de kennis van Dolphin Solutions ook te gebruiken is om de inspectieroutes voor Vaarwegen en passanten steigers en kunstwerken te optimaliseren.

Doordat wij zelf kaartbeheer kunnen uitvoeren kunnen we vaarwegen routeerbaar maken en inspectiepunten inclusief een werktijd per inspectie toevoegen waarmee we de routes zowel in afstand als in tijd goed kunnen berekenen.

We gaan deze uitdaging graag met de Provincie aan.

VANG Dashboard ook voor de GAD

De Gewestelijke Afvalstoffendienst GAD, heeft besloten tot aanschaf van het VANG Dashboard. Daarmee kunnen zij de deelnemende gemeenten beter informeren over de resultaten van de gescheiden inzameling.

Veiligheidsregio Noord Oost gelderland: Netcentrisch werken

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de backbone voor de VNOG te bouwen waarin voertuigen (binnen een incident) zelfstandig en zonder direct contact met een centrale server, data kunnen aanmaken en uitwisselen.

het nieuwe programma heet MeMex, en de bevelvoerders zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling.

het front-end is dan ook ontwikkeld door de VNOG zelf. Dit om zo dicht mogelijk op de eisen en wensen van de echte gebruiker te zitten.

een mooie instructievideo kunt u bekijken via deze link