Optimalisatie Inspectie vaarwegen Flevoland

De Provincie Flevoland heeft gevraagd of de kennis van Dolphin Solutions ook te gebruiken is om de inspectieroutes voor Vaarwegen en passanten steigers en kunstwerken te optimaliseren.

Doordat wij zelf kaartbeheer kunnen uitvoeren kunnen we vaarwegen routeerbaar maken en inspectiepunten inclusief een werktijd per inspectie toevoegen waarmee we de routes zowel in afstand als in tijd goed kunnen berekenen.

We gaan deze uitdaging graag met de Provincie aan.

VANG Dashboard ook voor de GAD

De Gewestelijke Afvalstoffendienst GAD, heeft besloten tot aanschaf van het VANG Dashboard. Daarmee kunnen zij de deelnemende gemeenten beter informeren over de resultaten van de gescheiden inzameling.

Veiligheidsregio Noord Oost gelderland: Netcentrisch werken

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de backbone voor de VNOG te bouwen waarin voertuigen (binnen een incident) zelfstandig en zonder direct contact met een centrale server, data kunnen aanmaken en uitwisselen.

het nieuwe programma heet MeMex, en de bevelvoerders zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling.

het front-end is dan ook ontwikkeld door de VNOG zelf. Dit om zo dicht mogelijk op de eisen en wensen van de echte gebruiker te zitten.

een mooie instructievideo kunt u bekijken via deze link

 

Case Study Paddy Noë – Jewel

Case Study Paddy Noë – Jewel

 

*Dit artikel is ter voorbereiding op de aankomende Masterclass Scaling Up. Zit jouw organisatie in de groeifase en zoekt het structuur op het gebied van mensen, strategie, uitvoering en cash? Meld je dan hier aan voor de Masterclass.

 

Naam

Paddy Noë 

Organisatie

Jewel

‘Jewel is uw logische partner in mobiliteit op het gebied van gladheidbestrijding, afvalinzameling en beheer openbare ruimte (BOR). Met onze jarenlange ervaring, praktische adviezen en slimme navigatiesoftware helpen wij u uw kwaliteit en efficiency te verhogen.’

 

BHAG

In 2023 werkt de Reinigingsdienst van KualaLumpur met Jewel Software. We hebben dit bereikt via internet marketting en online support en Self Service in onze software.

 

Welke Scaling Up discipline heeft de meeste impact gemaakt

De Topgrading methodiek, het gebruik van deze selectiemethode, beoordelingstechnieken en scorecards.

 

Inspirerende quote

“In een groeiend team verwachten de mensen richting, duidelijkheid en een vaste manier van werken. Wanneer je zo’n structuur mist, loop je als ondernemer het gevaar om als een ongeleid projectiel leiding te geven, met als gevolg dat de cultuur en de mensen daarop zullen volgen.”

 

De eerste stappen met Scaling Up

“We (Paddy en mede-eigenaar Onno Cijffers) hadden het gevoel dat we iets moesten doen. We groeiden snel, waardoor er een andere dynamiek in het bedrijf kwam. In een groeiend team verwachten de mensen richting, duidelijkheid en een vaste manier van werken. Maar net zoals veel ondernemers, wilde ik mij voornamelijk bezig blijven houden met innoveren en pionieren, niet met het neerzetten van een structuur.

Ik besefte me echter dat wanneer je zo’n structuur mist, je als ondernemer het gevaar loopt om als een ongeleid projectiel leiding te geven, met als gevolg dat de cultuur en de mensen daarop zullen volgen. Daarom zochten we systemen om de medewerkers te leiden in een vaste ‘way of working’. Voor ons werd dit Scaling Up.”

 

Richting geeft duidelijkheid en rust

“Het mooie van een concreet strategisch plan als het One Page Strategic Plan, is dat het direct richting geeft voor iedereen binnen het bedrijf. Een belangrijk thema binnen deze richting was voor ons het formuleren van een duidelijke én inspirerende BHAG. Wat ik niet had verwacht, was dat we hier best lang over hebben gedaan; een goede BHAG formuleer je niet in 5 minuten. De fout die we maakten was dat we een BHAG wilden formuleren in termen van omzet, aantal klanten, etc. Dit is natuurlijk veel te praktisch – hier werd niemand écht enthousiast over.

Later hebben we onze BHAG veranderd naar ‘In 2023 werkt de Reinigingsdienst van KualaLumpur met Jewel Software. We hebben dit bereikt via internet marketing en online support en Self Service in onze software.’ Het mooie van zo’n BHAG is dat het duidelijk maakt aan alle medewerkers wat er belangrijk is binnen onze groei: dat de verkoop en implementatie van het product zo schaalbaar mogelijk gemaakt moet worden.

We zien dat de BHAG werkt. Iedereen kent de BHAG en we horen regelmatig dat mensen met elkaar erover spreken – ze laten zich met belangrijke keuzes leiden door de vraag: ‘Brengt dit ons dichter bij onze BHAG?’”

 

Alle informatie en beslissingen hoeven niet langs de ondernemer te gaan

“Ik wist altijd wat er speelde in het bedrijf, tot op detailniveau. Alles liep via mij. Buiten het feit dat dit geen schaalbaar communicatie ritme is, geloof ik ook dat je als ondernemer na de startup fase jezelf niet meer als het centrum van communicatie moet zien. Dit heeft namelijk meer invloed op de cultuur dan je denkt. Zodra je de kengetallen over prestatie zichtbaar maakt voor iedereen, creëer je direct een cultuur van transparantie, commitment, én eigenaarschap. Onze medewerkers weten nu op elk moment wat de kwartaaldoelen zijn en wat de tussenstand is op deze doelen.”

 

Het leren werken met Rocks is (ook) een proces

“We werken als management team inmiddels al een tijd met Rocks, hier gaan de medewerkers nu ook mee aan de slag. Zodra je start met Scaling Up en dus met Rocks gaat werken, merk je dat het een leerproces is om de juiste doelen te kiezen. Het is altijd zoeken hoeveel Rocks je kunt uitvoeren per kwartaal, en hoe je ze zó formuleert dat de voortgang en het behalen 100% duidelijk is.”

“Waar we de eerste kwartalen spanning creëerden door te scherpe Rocks te formuleren, hebben we nu ‘gezonde kwartaalspanning’ en halen we veel van onze Rocks. Iedere keer leer je van dit proces, elk kwartaal word je hier volwassener in. Wees er scherp op dat je wekelijks bespreekt wat je zal doen om de Rocks dichterbij te brengen, en of de afgesproken werkzaamheden van de week ervoor uitgevoerd zijn. Dit creëert een enorme cultuur van accountability, zonder dat het vingerwijzen wordt.”

 

A-spelers zijn concreet

“Het concept van het werken met A-spelers, Scorecards en de Topgrading methodiek heeft onze ogen geopend. Het aannemen van mensen kost nu meer tijd, maar je bent zelfverzekerder dat je een A-speler hebt aangenomen. Een waardevolle verandering is dat we nu de kernwaarden inzetten in het sollicitatieproces. Waar we hiervoor voornamelijk onze beslissing baseerden op werkervaring en competenties, zoeken we nu naar een 100% cultuurmatch. Dit doen we door stevig door te vragen over onze kernwaarden – de kandidaat moet concreet uitleggen wanneer en hoe hij deze kernwaarde laten zien, op het werk of in zijn privé leven. Komt iemand met geen of slechte voorbeelden op jouw kernwaarden, dan is het geen match. Echte A-spelers hebben weinig moeite hebben om aan te tonen dat het een cultuurmatch is.”

 

Mijn veranderende rol

“Omdat we met meer structuur werken, kan ik doen waar ik goed in ben: innoveren en ondernemen. Ik ben altijd op zoek naar een vehikel om producten te lanceren waar ik in geloof. Mijn drive daarbij is dat ik alles wat ik heb geleerd in de afgelopen 30 jaar, dat ik dat inzet om productlanceringen sneller te laten verlopen.

Omdat mijn collega Onno sterker is in operationeel management en het verbeteren van de processen, kan ik de dagelijkse operatie inmiddels meer loslaten. Hierdoor – en dankzij het werken met Scaling Up – merkten we dat ik structureel tijd over had. Dit is de reden waarom ik onlangs een brutaal besluit heb genomen, om 2 dagen per week te werken aan productinnovatie en het starten van een nieuwe business. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe (zij-)business Dolphin Solutions, waarmee ik oplossingen biedt voor de high-end klanten van Jewel. Nu wordt Onno algemeen directeur, en blijf ik verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de Jewel producten.”

 

Advies aan groei-ondernemers die starten met Scaling Up

“Als je besluit om zo’n traject te starten, moet je allereerst zelf bereid zijn om te veranderen. Dit betekent een kritische blik naar jezelf: hoe houd jij als persoon de groei tegen, oftewel: wat zijn jouw persoonlijke bottlenecks? Je kunt namelijk wel een nieuwe organisatiestructuur wensen, maar uiteindelijk ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk of dit een succes wordt of niet.”

“Een ander belangrijk element in zo’n programma is dat je open en transparant naar elkaar bent over je persoonlijke ambities. Naar mijn mening moet dit vanaf het begin al uitgesproken worden, want dit is ongekend waardevol. Wanneer ieder MT lid bereid is om zijn of haar persoonlijke doelen expliciet uit te spreken, komt er een energie vrij die hiervoor vast zat. Het mooie hiervan is dat het uitspreken niet direct tot oplossingen hoeft te leiden. Het benoemen van iedereens persoonlijke ambitie creëert al acceptatie en connectie.”

 

 

Wil jij net als Paddy meer vrijheid creëren in je organisatie, zodat je zelf tijd hebt voor innovatie en ondernemerschap? Kom dan naar onze volgende Masterclass Scaling Up

Maandelijks verzorgen we een Masterclass Scaling Up, voor MT leden / directeuren van groeiende organisaties (>1 miljoen euro omzet en >10 medewerkers).

 

Lees hier wanneer de eerstvolgende Masterclass is: http://scaleupcompany.com/

 

Hulp uit de ruimte; HelloBin

De haalbaarheidsstudie HelloBin onderzoekt de inzet van satellietdata.

Het gebruik van satellietgegevens kan efficiencyvoordelen geven bij afvalinzameling, groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Althans, dat is de verwachting van het project HelloBin. Of er een gezonde businesscase ligt, moet een haalbaarheidsstudie nog uitwijzen. Projectleider Willem de Kock vertelt.

“We varen blind op ons autonavigatiesysteem. Onze favoriete vakantieplekjes bekijken we op Google Maps of met andere kaartenapps. Een reis of hotel boeken doen we niet langer in een saai administratief systeem maar op een overzichtskaart met satellietbeelden, waarna we op onze vakantiebestemming inzoomen om deze verder uit te pluizen. Zonder dat we er erg in hebben, speelt geografische informatie een belangrijke rol in ons leven. Iedereen heeft een GPS (Global Positioning System) op zijn mobiele telefoon. GPS-ontvangers gebruiken de unieke radiosignalen die de talrijke satellieten boven onze aardbol uitzenden. Over de locatie waar we ons bevinden krijgen we zo steeds meer informatie aangereikt, bijvoorbeeld over hoe vaak het er gemiddeld regent of wat de kwaliteit van het zwemwater is, maar ook waar in de buurt restaurants en pinautomaten zijn. De mogelijkheden lijken eindeloos. Met observatietechnologie via de satelliet kan de meteoroloog de op korte termijn verwachte weertypen veel beter in beeld krijgen. In de akkerbouw werkt menig boer al met een stuurautomaat, waarbij de tractor met behulp van GPS over het land wordt gestuurd. Speciale akkeroptimalisatiesoftware bepaalt de geometrie van een perceel tot op de centimeter nauwkeurig en stelt de agrariër in staat de meest efficiënte rijpaden voor zijn trekker uit te stippelen. Ruimtetechnologie wordt eveneens al gebruikt om waterlekkages in leidingnetten op te sporen”.

Ook voor de afvalsector lonken de vruchten van via de satelliet verkregen informatie. Met subsidie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zijn Meerlanden, ROVA, Omrin, de gemeenten Amersfoort en Haarlemmermeer en drie commerciële partijen vorig jaar de haalbaarheidsstudie HelloBin gestart. Irado is ook onlangs aangehaakt. ESA heeft als doel de toepassing van aarde-observatietechnologie voor maatschappelijke vraagstukken te stimuleren. “In onze studie onderzoeken we allereerst welke (geo) data bruikbaar zijn voor de afvalsector, waaronder satellietdata. Er zijn heel veel databronnen beschikbaar. We monitoren van alles uit de ruimte. Maar van belang is te bepalen welke specifieke behoeften er zijn, om daar vervolgens de relevante data bij te zoeken, in dit geval satellietdata ”, zegt projectleider Willem de Kock van adviesbureau AeroVision, dat overheden ondersteunt bij het inzetten van geo-informatie. De twee andere commerciële deelnemers aan HelloBin zijn routesoftwareleverancier Jewel en TerraSphere, een bedrijf dat informatie van satellietbeelden om kan zetten in bruikbaar beeldmateriaal. Kerndoel van de HelloBin-studie is een gezonde businesscase te identificeren. In de eerste fase van de studie zijn door de deelnemers drie in hun ogen kansrijke thema’s vastgesteld: afvalinzameling, openbaar groen en gladheidsbestrijding. “Er zijn bijvoorbeeld satellieten die de bladgroei en de vitaliteit van bomen monitoren”, illustreert De Kock de mogelijkheden bij het groenonderhoud in de openbare ruimte. “Inspectie van dergelijke beelden vooraf kan voor een gerichtere aansturing van de groendienst zorgen. Op basis van de satellietdata zou je bijvoorbeeld kunnen voorspellen hoeveel bladafval er valt te verwachten en, afhankelijk van het soort boom, in welke periode. Je kunt zo patronen

 

Middelen

Voor de afvalinzameling en de gladheidsbestrijding is onder meer routeoptimalisatie het doel. In het licht van de ambitie uit het VANG-programma (75 procent afvalscheiding en nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020) neemt het aantal gescheiden stromen toe en worden volumes lager en stromen volatieler. Steeds meer huishoudelijke stromen worden gescheiden ingezameld, wat bij gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties een steeds groter beroep op de flexibele inzet van mensen en middelen doet. Alles moet efficiënter en goedkoper gebeuren. Dat vraagt om slimme vraaggestuurde navigatiesystemen, gevoed door bijvoorbeeld inwoners in afgelegen gebieden die een seintje geven als hun container vol zit, of door containers met vulgraadsensoren die zelf aangeven dat ze geleegd moeten worden. “Dat is realtime informatie naast het bestaande statische kaartenmateriaal. Neem ook de detectie van files, die de efficiency van een route kunnen beïnvloeden. Met behulp van satellietdata beogen we inzamel en inspectie routes dynamischer in te plannen. Onderzoek toont aan dat deze vorm van routeplanning gemiddeld dertig procent besparing  oplevert van tijd, middelen en brandstof. Het slimmer inzetten van wagens levert CO2-reductie op, niet onbelangrijk voor gemeenten.”

De deelnemers van het HelloBin-project zien het gebruik van satellietinformatie nadrukkelijk als aanvulling op bestaande systemen. Kosten, service en milieu zijn de drie pijlers van het afvalbeheer.  De aan HelloBin deelnemende afval transport – en verwerkingsbedrijven werken voor en met een groot aantal gemeenten. In elke gemeente willen ze maatwerk bieden. “Daar is meer en nauwkeuriger informatie voor nodig”, zegt De Kock. “Satellietdata kunnen nuttige nieuwe inzichten verschaffen. Gebruikers zijn straks in staat andere afwegingen te maken en efficiencyvoordelen te behalen zonder dat ze de basisservice hoeven te verwaarlozen of een wezenlijk thema als veiligheid tekort hoeven te doen, als het gaat om de gladheidsbestrijding. Maar eerst gaan we achterhalen of er daadwerkelijk meerwaarde is op de drie disciplines die we hebben uitgekozen voor deze studie. Is het technisch haalbaar en is het commercieel interessant. We verwachten van wel.”

 

Kosten

In de haalbaarheidsstudie willen de deelnemers ook een grove indicatie van de kosten krijgen. Satellietdata zijn in veel gevallen gratis te downloaden, bijvoorbeeld van het Nationaal Satellietdataportaal, maar deze ruwe data moeten worden bewerkt voor gebruik. Aan de mate van resolutie van beelden hangt eveneens een prijskaartje. Verder zullen gebruikers een geodatabase met actuele kaartgegevens en andere specifieke geo-informatie over onder meer containerlocaties in moeten richten, wat essentieel is om routes dynamisch te plannen. “De verschillen tussen gemeenten zijn op dat vlak nog groot. Het actueel houden van kaarten en achterliggende informatie vergt veel tijd. Zelfs Google Maps of Here Maps zijn niet altijd actueel. Toch behoort Nederland tot de koplopers als het aankomt op kwaliteitsbewaking van kaartmateriaal”, zegt De Kock.

Nog een voordeel is dat met goed ontwikkelde en panklaar beschikbare route-informatie ook nieuwe en minder ervaren medewerkers snel aan de slag kunnen, legt De Kock uit. “Zoiets vergroot de inzetbaarheid en flexibiliteit van het personeel. De afhankelijkheid van de kennis en ervaring van langwerkende medewerkers is nu groot, denk aan chauffeurs die een gebied op hun duimpje kennen, maar dat maakt de organisatie ook kwetsbaar voor het geval zo iemand wegvalt.” Volgens verwachting wordt de haalbaarheidsstudie in juni afgerond. Een mogelijke volgende stap”, vertelt De Kock tot slot, “is een demonstratieproject, waarin technologie in de praktijk wordt beproefd.

 

Auteur: Pieter van den Brand

Nationale Grondstoffenbeurs

DolphinSolutions presenteert haar VANG Dashboard op de Nationale Grondstoffenbeurs in Utrecht: 22 maart